Előírások


A mobil gázolaj adagoló tartályok a 1990.03.19.-i minisztériumi rendeletben foglalt normáknak megfelelően kerültek összeállításra, és megfelelnek az 58/2004(IV.24.) GKM rendelettel módosított 11/1994(III.25) IKM rendelet 8§ (3) bekezdés c) pontjában előírtaknak. Kérjük, tartsa be a következő előírásokat:

 1. A mobil (szimplafalú) adagolótartályok kármentőjének kapacitása ugyanazon tartály mértani kapacitásának 100%-ánál nem lehet alacsonyabb.
 2. A mobil (szimplafalú) adagolótartályoknak légköri hatásoktól védő tetővel és oldalfallal kell rendelkeznie. A védőfedélnek és az oldalfalnak nem gyúlékony anyagból és megfelelő tömeggel kell rendelkeznie.
 3. A fenti előírások a duplafalú tartályokra nem vonatkoznak, így a cégünk által gyártott és forgalmazott tartályokhoz nem előírás a kármentőtér, illetve a védőkonténer, azonban esetenként megyétől függően egy könnyített tető használata javasolt.
 4. A mobil adagolótartályokat magánterületen belül kell elhelyezni legalább 3 méteres biztonsági távolságot hagyva egyéb gépektől, illetve növényzettől, amely tűzveszélyes lehet.
 5. Tartson legalább 5 méteres biztonsági távolságot a főutaktól és folyóktól, illetve egyéb víztárolóktól, ezen kívül legalább 20 méteres távolságot vonatsínektől.
 6. Tartson legalább 6 méteres távolságot a magasfeszültség alatt található vezetékek függőleges vezetékétől, míg az alacsonyfeszültségű villamos vezetékek esetében elegendő, ha a tartály síkjával nem érintkezik.
 7. A mobil adagolótartályokat elektromosan kell csatlakoztatni a CE érvényben lévő normáknak megfelelően, az előírt földeléssel.
 8. Kérjük, tartsa be a 31.07.34. számú Minisztériumi rendeletben szereplő tiltásokat és szabályozásokat, úgymint: tilos a dohányzás és nyílt láng használata a tartály közelében, üzemanyag feltöltés közben kapcsolja ki a motorokat, stb.
 9. A mobil adagolótartályok közelében fel kell szerelni legalább 1 db a Belügyminisztérium által "elfogadott típusú" tűzoltó készüléket az A B C kategóriájú tüzek számára, melynek 39A-144B-C-nél nem kisebb kapacitással (6 kg) kell rendelkezniük, illetve elektromos feszültség alatt működő gépek számára is alkalmasnak kell lenniük. Valamint tűzoltó homokot megfelelő tároló edényben és 1 db "tűzoltó kendőt" is biztosítani kell a tartály közvetlen közelében.
 10. Az elektromos berendezések és felszerelések az 1968. márc.1.-i törvény 186 számú rendeletének megfelelően alkalmazhatók.
 11. A mobil adagolótartályok csak üres állapotban szállíthatók.

A Talleres Hergulan S.L. (Spanyolország) által tervezett és gyártott 5, 10 és 20 m3-es veszélyes folyadék tároló tartályok, mivel a Budapesti Mérésügyi és Biztonsági Hatóság (tárolótartályok szakterületen országos hatáskörrel) által kiadott alkalmazási engedéllyel rendelkeznek, így a 2/2002(I.23.) BM. rendelet idevonatkozó pontja értelmében legfeljebb 6 hónap időtartamig ideiglenesen működhetnek. Ez idő alatt a végleges telepítési engedélyt (létesítési majd használatbavételi) be kell szerezni!

A fenti rendeletek nem hiánytalanul tartalmazzák az engedélyezéshez szükséges rendeletek és betartandó szabályok összességét, inkább csak az általunk legfontosabbaknak ítélt kritériumokat tartalmazza.


 


Ez a lefejtési javaslat, a szállítások rendeltetésszerű lebonyolításához szükséges.

1. A gépjárművezető feladata:

 • Tájékoztatja a vásárlót, hogy mit/mennyit/melyik kamrából fog történni az üzemanyag lefejtése.
 • A megfelelő lefejtő óra számláló állását írjuk fel, ez lesz az induló óra állás.
 • A földelő vezeték csatlakoztatása.
 • A tömlők csatlakoztatása után, a fenékszelepet kinyitja, majd megvizsgálja, hogy valamennyi csatlakozás megfelelően tömített-e.
 • Ha a kamra üres, akkor a szelepek automatikusan zárnak, ezután várjunk legalább egy percet és a szelepeket még egyszer a teljes kiürítés érdekében nyissuk ki.
 • A tömlőket vegyük le és teljesen ürítsük ki azokat.
 • A kutyanyelvet nyomtassuk ki és a megfelelő papírokat (töltési jegy, stb.) adjuk át a vásárlónak.

2. A gépjárművezető és a vásárló feladata:

 • A töltési jegy megtekintése után a plomba ellenőrzése és hőfokmérés következik.
 • Ellenőrizzük az induló óra állást és a záró óra állást. Amennyiben a megfelelő mennyiséget átvettük, a papírok, bizonylatok aláírása, lepecsételése után leigazoljuk a szállítást.

3. A vásárló feladata az üzemanyag átvétele során:

 • Előlécezést kell végezni, mellyel megállapítjuk, mennyi üzemanyag van a tartályban.
 • A lefejtő hely körülzárása, tűzoltó készülékek készenlétbe helyezése, a gépjármű ellenőrzése, hogy a plombák sértetlenek-e.
 • A lefejtés időtartama alatt figyelemmel kisérni, hogy az üzemanyag egyenletesen, levegő buborékok nélkül folyik át a lefejtő órán.
 • Ellenőrizzük, hogy az üzemanyag a megfelelő órán van-e lefejtve és az üzemanyag hőfokát hasonlitsuk a papíron lévőhöz.
 • Ügyeljünk, hogy a lefejtő csőben lévő üzemanyag ne szennyezze a környezetet!
 • Lefejtés után kb. 10 perccel utólécezést végzünk, amivel megállapítjuk, hogy a kutyanyelven leírt mennyiséget vettük-e át (FIGYELEM!! A 15 fokon való számlázás miatt a mennyiség kismértékben eltérhet a kutyanyelven szereplő mennyiségtől).